Collinear antenne til 1296 MHz.

Jeg havde besluttet mig til at bygge en rundstråler til 1296 MHz, så jeg kunne køre lokalt på FM. Ideen kom en dag hvor jeg sad og læste i nogle ældre OZ blade. Der var en artikel i OZ 05 2005. Denne antenne var godt nok til 432 MHz, men ved at bruge de formler der var listet i artiklen, kunne jeg beregne alle delene til 1296 MHz og så var det jo bare at gå i gang.

Jævnfør artiklen i OZ skulle antennen bestå af 16 elementer, afsluttet med en 1/4 bølge tråd. Dette ses på nedenstående tegning, lånt i fra OZ:

 

Ovenstående tegning siger at der skal bruges toroidkerner FT50-43, sådan nogle havde jeg ikke lige ved hånden, dem jeg havde og som skulle være FT50-43 passede ikke til RG213, hvorfor jeg har brugt nogle andre.

Jeg har ved den lokale VVS handel fundet et kobberrør der kunne passe på ydersiden af mit RG213.

Formlen vi bruger er  300 : Frekvensen (i MHZ) : 2 = ½ bølgelængde. Nogle gang skal vi tage en forkortningsfaktor med i beregningen. Det skal vi når vi bruger coaxialkabel. 

Kobberrøret er 300 divideret med 1296 divideret med 4  ganget med en forkortningsfaktor 0,85 som så skulle være lige med en 1/4 bølgelængde i meter som er 0,04918 svarende til 4,918 cm.

Hvert element er ½ bølgelængde, svarende til 300 divideret med 1296 divideret med 2 og ganget med forkortningsfaktoren for RG213 nemlig 0,66. Det giver 0,07638 m, som er 7,638 cm.

Toppen skal laves af et stykke stift ledning f.eks. installationskabel. her bruges der ikke nogen forkortningsfaktor, hvorfor det så bliver  300 divideret med 1296 divideret med 4, det bliver så 0,05787 m, som er 5,787 cm. 

 

 

16 stk halvboelge

Ovenstående er 16 stykker RG 213 der er skåret til efter formlen 300 : Frekvensen : 2 * V = meter. Det vil så sige 300 : 1296 : 2 * 0,66 = 0,076388 meter eller 7,64 cm. det vil sige at det er skærmen der er 7,64 cm, inderlederen er ca. 3 mm i hver ende, således at hvert stykke oprindelig er skåret som 8,2 cm. så kan inderlederen nå ind over skærmen nor de skal loddes sammen. 

Afklippet

Her skal man så huske at det er skærmen, der skal være de 7,6 cm. Derfor er stykkerne skåret ud i stykker a' 8,2 cm det giver ca. 3 mm inderleder i hver ende som senere skal bruges til at lodde til skærmen på de stykker der skal sættes sammen. Det ekstra lille hak i kappen er til at lodde inderlederen fast på.

Her ses en samlin i nærbillede, være omhyggelig med ikke at kortslutte skærmen med skærmen.

 

Her ligger så 4 gang 4 elementer, når disse samles skulle det give en teoridisk forstærkning over en dipol på 12 dB. det er da ikke helt tosset. 

 

Her har vi så 16 elementer loddet sammen. Jeg har også monteret den 1/4 bølgelængde tråd i toppen.

 

 

Her er kobberstykket på 4,9 cm monteret på kablet og skærmen har godt fat i kobberet.

 

Så mangler der lige et par lodninger, så er bunden af de 16 elementer ved at være monteret.

Top elementet er loddet på og er klar.

 

 

Her har vi røret, som de 16 elementer skal monteres i.

 

Her er et ekstra rør som røret med de 16 elementer kan skubbes ind i det er lavet sådan at den skrue som ses på billedet kan holde hele antennen på plads i røret. Der er ca. 15 cm RG213 kabel som jo i den ene ende er på monteret kobberrøret (1/4 bølgelængde) og i den anden et female N stik. Der er imellem disse stik og kobberrør, monteret 5 stk, lilla kerner. Didde kolder samtidig hele antennen på plads i røret.

 

Samlingen mellem de to rør er tætnet med selvvulkaniserende tape.

Uden på tapen er der brugt krympe flex med lim, så samlingen skulle være tæt.

Antennen monteret på lille ALU-mast og skudt op i ca. 5 meters højde. Det er lykkedes at køre over Ringe repeateren flere gange. Glæder mig til at få denne antenne op i 16 meteres højde. Der skulle jo være en forstærkning på omkring 12 dBd så det er ikke helt tosset. 

 

www.oz9f.dk, Powered by Joomla!